Разлика между HDLC и SDLC

HDLC срещу SDLC
HDLC и SDLC са комуникационни протоколи. SDLC (Synchronous Data Link Control) е комуникационен протокол, използван в слоя за връзка за данни на компютърни мрежи, разработен от IBM. HDLC (High-Level Data Link Control) отново е протокол за връзка за данни, разработен от ISO (Международна организация за стандартизация) и е създаден от SDLC.
SDLC е разработен от IBM през 1975 г., за да се използва в средите на мрежовата архитектура (SNA). Той беше синхронен и бит ориентиран и беше един от първите по рода си. Той надмина синхронните, ориентирани към символите (т.е. Bisync от IBM) и синхронните протоколи, ориентирани към броя на байтовете (т.е. DDCMP от DEC) по ефективност, гъвкавост и скорост. Поддържат се различни видове и технологии на връзки, като връзки от точка до точка и много точки, ограничени и неограничени медии, полудуплексни и пълнодуплексни предавателни съоръжения и мрежово комутирани и пакетно комутирани мрежи. SDLC идентифицира тип "първичен" възел, който контролира други станции, които се наричат ​​"второ" възли. Така вторичните възли ще се контролират само от първични. Основните ще комуникират с вторичните възли, използвайки анкетиране. Вторичните възли не могат да предават без разрешение на първичния. Четири основни конфигурации, а именно: Point-to-Point, Multipoint, Loop и Hub go-forward могат да се използват за свързване на първични с вторични възли. Точка-точка-точка включва само един първичен и вторичен, докато Multipoint означава един първичен и много вторични възли. Loop топологията е включена с Loop, която по същество свързва първичната към първата вторична и последната вторична отново свързана с първичната, така че междинните вторични да предават съобщения един през друг, докато те отговарят на исканията на първичния. И накрая, Hub go-forward включва входящ и изходящ канал за комуникация с вторичните възли.
HDLC възникна само когато IBM представи SDLC на различни комитети по стандарти и един от тях (ISO) модифицира SDLC и създаде HDLC протокол. Това отново е малко ориентиран синхронен протокол. Въпреки факта, че няколко функции, използвани в SDLC, са пропуснати, HDLC се счита за съвместим суперсет от SDLC. SDLC форматът се споделя от HDLC. Полетата на HDLC имат същата функционалност като тези в SDLC. HDLC също поддържа синхронна, дуплексна операция като SDLC. HDLC има опция за 32-битова контролна сума, а HDLC не поддържа конфигурациите Loop или Hub go-forward, които са ясни малки разлики от SDLC. Но основната разлика идва от факта, че HDLC поддържа три режима на трансфер, за разлика от един в SDLC. Първият е режимът на нормален отговор (NRM), в който вторичните възли не могат да комуникират с първичен, докато първичният не даде разрешение. Това всъщност е режимът на трансфер, използван в SDLC. Второ, режимът на асинхронен отговор (ARM) позволява на вторичните възли да говорят без разрешение на първичния. И накрая, той има асинхронен балансиран режим (ABM), който въвежда комбиниран възел и цялата комуникация ABM се осъществява само между тези видове възли.
В обобщение, SDLC и HDLC са и двете мрежови протоколи на линията за връзка на данни. SDLC е разработен от IBM, докато HDLC е определен от ISO, използвайки SDLC като основа. HDLC има повече функционалност, въпреки че някои функции на SDLC не присъстват в HDLC. SDLC може да се използва с четири конфигурации, докато HDLC може да се използва само с две. HDLC има опция за 32-битова контролна сума. Основна разлика между тези две е режимите на прехвърляне, които имат. SDLC има само един режим на прехвърляне, който е NRM, но HDLC има три режима, включително NRM.