Различно между бозайници и птици

Различни между бозайници срещу птици
Бозайниците и птиците са най-развиващите се групи животни с голямо разнообразие сред тях. И двете групи имат специални екологични ниши. Никога не е трудно да се идентифицира бозайник от птица, но в същото време е важно да се обсъдят драстичните промени между тях. Разнообразието, физиологията, формите на тялото и много други отличия е интересно да се знае както за бозайниците, така и за птиците.
Бозайниците
Бозайниците са топлокръвни гръбначни, принадлежат към клас: бозайници и има повече от 4250 съществуващи видове. Това е мъничко число в сравнение с общия брой видове в света, което е около 30 милиона спрямо много от оценките. Въпреки това, този малък брой завладя целия свят с господство, с големи адаптации според постоянно променящата се Земя. Една характеристика за тях е наличието на косми по цялата кожа на тялото. Най-обсъжданата и най-интересна особеност е млечните жлези, които произвеждат мляко, при женските да хранят новородените. Мъжките обаче притежават и млечни жлези, които не са функционални и не произвеждат мляко. По време на гестационния период плацентарните бозайници притежават плацента, която подхранва феталните етапи. Бозайниците имат затворена система с кръгова форма с изискано четирикамерно сърце. Освен при прилепите, вътрешната скелетна система е тежка и здрава, за да осигури повърхности за закрепване на мускулите и твърд ръст за цялото тяло. Наличието на потни жлези над тялото е друга уникална характеристика на бозайниците, която ги отделя от всички останали животински групи. Фаринксът е органът, който издава гласни звуци при бозайниците.
Птици
Птиците също са топлокръвни гръбначни животни, принадлежащи към класа: Aves. Съществуват около 10 000 съществуващи видове птици и те са предпочели триизмерната въздушна среда с големи адаптации. Те имат пера, покриващи цялото тяло с адаптирани предни крайници в крила. Интересът към птиците се повишава поради някои специализации, наблюдавани в тях именно. Покрито с пера тяло, клюн без зъби, висока скорост на метаболизма и твърди яйца. В допълнение, лекият им, но силен костен скелет, изграден от напълнени с въздух кости, улеснява птиците да бъдат на въздуха. Напълнените с въздух кухини на скелета се свързват с белите дробове на дихателната система, което го прави различен от другите животни. Птиците са по-често социални животни и живеят в групи, известни като стада. Те са uricotelic, т.е. бъбреците им отделят пикочната киселина като азотния отпадъчен продукт. В допълнение, те не притежават пикочен мехур. Птиците имат клоака, която има много цели, включително отделяне на отпадъчни продукти, чифтосване и снасяне на яйца. Птиците имат специфични обаждания за всеки вид и те се различават и от настроението на индивида. Те произвеждат тези гласови повиквания, като използват сиринкса си.